Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, speichert diese Website Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen darüber finden Sie in der Datenschutzerklärung.
trhpraceplus.eu

Sympózium o ošetrovateľstve a opatrovaní

Súčasný stav a budúcnosť ošetrovateľstva a opatrovania na Slovensku a v Rakúsku

Dňa 29.01.2014 sa v Bratislave uskutočnilo Sympózium o ošetrovateľstve a opatrovaní. Po úvodných slovách vedúcej projektu, otvoril sympózium svojím príhovorom predseda SOZ ZaSS  Anton Szalay. Podujatie moderovala kolegyňa Martina Lackner (ÖGB-sociálna politika).

Ako prvá vystúpila kolegyňa Jana Prčová, ktorá vo svojej prezentácii predstavila ošetrovateľstvo a opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Konkrétnym definovaním a číselnými údajmi priblížila realitu tejto oblasti všetkým zúčastneným.  O vývoji a súčasnom stave systému opatrovania v Rakúsku podal podrobný prehľad Willibald Steinkellner, predseda Sekcie odborového zväzu vida pre sociálne, osobné služby a zdravotnícke profesie a zástupca predsedu odborového zväzu vida. Ako informoval kolega Steinkellner bolo v opatrovateľskom sektore zamestnaných v roku 2010 cca. 45 000 pracovníčok a pracovníkov. Na záver prvého bloku odznelo v diskusii niekoľko podnetných otázok. Odpovede na ne doplnili informácie z prezentácií.

Na začiatku druhého bloku sympózia odznela prezentácia docentky Boženy Bušovej, riaditeľky Harris Slovakia, a.s., ktorá bližšie predstavila toto neštátne zdravotnícke zariadenie  poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť doma, resp. v sociálnych zariadeniach. Účastníčky a účastníkov sympózia táto téma veľmi zaujala, čo potvrdilo i mnoho otázok v nasledovnej diskusii.

Popoludní predstavila kolegyňa Monika Weißensteiner z Komory pre robotníkov a zamestnancov Viedeň bližšie tému 24-hodinovového opatrovania. Podľa WKO-Gründerservice pracuje v oblasti 24-hodinového opatrovania približne 29 231 pracovníčok a pracovníkov zo Slovenska.

Ulrike Docekal zo Spolku pre informovanosť spotrebiteľov (Verein für Konsumentenschutz) referovala o sprostredkovateľských agentúrach, ako aj o zástupnej žalobe. Otázky, ktoré zazneli z publika po oboch prezentáciách, zodpovedali čiastočne aj zástupkyne a zástupcovia odborového zväzu vida, ktorý sedeli medzi zúčastnenými, čo rozprúdilo  v publiku živú diskusiu.

V poslednom bloku hovorili o úskaliach svojho povolania sestra ošetrovateľka Ľubica Kočanová a opatrovateľka Andrea Vaňová. Taktiež vyslovili priania, ktorých splnenie by predstavovalo uľahčenie ich fyzicky a psychicky náročnej práce – na jednej strane by si priali lepšiu organizáciu, ktorá by znamenala menšiu fyzickú námahu, na strane druhej je prianie vyššieho finančného ohodnotenia tejto práce.

Záverečného slova sa ujal predseda SOZ ZaSS Anton Szalay, ktorý poukázal na dôležitosť takýchto stretnutí a vyslovil želanie, aby sa našla tá správna cesta pre riešenie problémov z oblasti ošetrovania a opatrovania, s ktorými obe krajiny bojujú.

Dúfame, že toto sympózium obohatilo a prinieslo nové informácie pre všetkých zúčastnených.

Artikel weiterempfehlen

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt