Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, speichert diese Website Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen darüber finden Sie in der Datenschutzerklärung.
trhpraceplus.eu

Konferencia „Čas na evaluáciu – Ako to vyzerá so spoločným trhom práce?"

O budúcnosti nášho spoločného trhu práce (Slovensko a Rakúsko)

Záverečná konferencia projektu Trh práce+, ktorá sa niesla pod názvom „Čas na evaluáciu – Ako to vyzerá so spoločným trhom práce?“, sa uskutočnila 25. februára 2014 v priestoroch Múzea mesta Bratislavy a bola zaujímavou výmenou informácií o budúcnosti rakúsko-slovenského trhu práce.

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár prezentoval v krátkosti projekt a úspechy, ktoré sa podarilo v rámci neho dosiahnuť. Dr. Marián Cipár, riaditeľ Sekcie regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, potvrdil na základe predstavených projektov, že aj kraje môžu byť “smart”, ak vedia využiť trvalo a zodpovedne všetky zdroje.

To, že sú odbory jedným z najdôležitejších nástrojov sociálneho mieru, potvrdil vo svojej reči aj primátor mesta Bratislavy Milan Ftáčnik. Zdôraznil, že je veľmi dôležité chrániť práva zamestnankýň a zamestnancov, aby sa stal hospodársky priestor Rakúsko – Slovensko zároveň aj sociálnym priestorom.

V kľúčovom slove na tému „Sociálne partnerstvo presahujúce hranice – spoločná budúcnosť, spoločný trh práce? kládol prezident ÖGB Erich Foglar dôraz na sociálny priestor, ktorý môže fungovať len vtedy, ak sa bude neustále bojovať proti mzdovému a sociálnemu dumpingu.

O aktuálnom vývoji na pracovnom trhu referovali Jaroslav Šumný z KOZ SR a Dr. Johannes Kopf, člen správnej rady Servisu trhu práce Rakúsko. Okrem iného zaznela v tejto časti konferencie informácie, že počet pracujúcich stúpne v roku 2015 o približne 38 000 osôb.

Počas diskusie pri okrúhlom stole bol porovnaný priebeh a počet kontrol nelegálnej práce v podnikoch vykonávaných rakúskymi a slovenskými úradmi. Kolegyne a kolegovia vyslovili želanie užšej spolupráce medzi oboma krajinami. Nakoľko je zákon o mzdovom a sociálnom dumpingu nový, zhodli sa všetky účastníčky a účastníci diskusie na tom, že musia byť aj naďalej rozvíjané opatrenia na boj proti nelegálnej práci, ako je napríklad viac personálu oprávneného vykonávať kontroly.

Všetky účastníčky a účastníci konferencie sa zhodli, že mobilita je dobrá pre pracujúcich na jednej strane a pre hospodárstvo na strane druhej. Prostredníctvom nej majú zamestnankyne a zamestnanci možnosť nájsť si prácu v iných krajinách a zamestnávatelia si tak môžu vyberať z väčšej skupiny potenciálnych pracovníčok a pracovníkov. Väčšina obyvateliek a obyvateľov EU je presvedčená, že hospodárstvo ich krajiny môže z voľného pohybu na pracovnom trhu profitovať. Takáto mobilita však nesmie viesť k zneužitiu – to by v spoločnom regióne strácali všetci.

Artikel weiterempfehlen

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt