Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, speichert diese Website Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen darüber finden Sie in der Datenschutzerklärung.
trhpraceplus.eu

Stretnutie rómskych organizácií

Divé maky a Thara

Dňa 04. marca 2014 sa uskutočnilo v centrále ÖGB stretnutie rómskej organizáciou „Divé maky“ zo Slovenska a „Thara“ z Rakúska s cieľom nadviazať kontakty a prediskutovať, resp. naplánovať ďalšiu spoluprácu. Aj napriek rozdielnym cieľovým skupinám – „Divé maky“ sa venujú deťom a „Thara“ dospelým – vyjadrili zástupkyne oboch prítomných organizácií záujem nadviazať v budúcnosti spoluprácu. Napríklad spoluúčasť na festivale „Cigánsky bašavel“, ktorý sa koná každý rok, by mohla osloviť ďalších členov cieľových skupín. Možné je taktiež partnerstvo na pripravovanom projekte „Erasmus plus“. Medzi ÖGB a Tharou budú nasledovať ďalšie stretnutia na koordináciu aktivít pre pracujúcich.

Artikel weiterempfehlen

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt