zuwinsplus.cz

Soutěž učnů v oboru truhlář

6. a 7. listopadu ve Znojmě

Ve dnech 6. a 7. 11. 2013 se ve Znojmě konala druhá učňovská soutěž v rámci projektu ZUWINS+.  Byl vybrán obor truhlář, jako nedostatková profese na trhu práce. Dopoledne se sešli všichni účastníci v hotelu Bermuda, kde je pozdravil pan ředitel odborného učiliště ve Znojmě, Ing. Miroslav Křivánek, který umožnil, aby se soutěž konala na jeho učilišti. Po obědě se celá skupina přesunula autobusem do odborného učiliště na Uhelné a po vysvětlení zadání mohla soutěž začít. V čase 4 hodiny, museli učni zvládnout vyrobit stoličku z nachystaných kusů dřeva. Učitelé odborného výcviku zatím odjeli na prohlídku města. Protože byla soutěž anonymní, hodnotili učitelé všechny výrobky až po skončení soutěže a vybrali tu nejlepší stoličku. Po večeři byl na programu referát o odborových svazech, kde tajemník mládeže odborového svazu stavba dřevo Stefan Bartl obeznámil učně s prací odborů a s jejich cíli. Druhý den ráno odjela skupina na exkurzi do firmy Znora, která se zabývá zakázkovou výrobou nábytku. Tak si mohli učni povšimnout rozdílů mezi učňovskou dílnou a produkcí závodu. Po prohlídce závodu se už všichni napjatě těšili na vyhlášení výsledků. V krásných prostorách štukového sálu znojemské Besedy promluvili k učňům slavnostní hosté jako pan Mgr. Jiří Janda, radní Jihomoravského kraje, Stanislava Slavíková, předsedkyně regionální rady ČMKOS Jižní Morava a Christian Kauer z rakouské komory pro zaměstnance. Všichni učni z Vídně, Pöchlarnu, Mödlingu, Hodonína, Znojma, Mor. Krumlova a Slavkova u Brna získali ceny za účast. První místo obsadil Pavel Hajzler ze Slavkova u Brna. Velkou událostí také bylo, že se výrobky ze soutěže, stoličky, věnovaly oblastní charitě ve Znojmě a to do domova matek a otců v tísni. Jsme velice rádi, že se další soutěž opět povedla a že jsme tímto mohli udělat i dobrý skutek.

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt