zuwinsplus.cz

Návštěva vyšší technické školy HTL Mödling

11.12 v obci Mödling


Dne 11. prosince 2013 navštívili učně a odborné učitele z Hodonína vyšší odbornou školu v Mödlingu. Tato škola vzdělává studenti v oborech stavebnictví , elektrotechnický průmysl, kovový stroje , hospodářská oblast, dřevo a nábytek. Vzhledem k tomu, že naše skupina byla složena z učňů z oborů truhlář a elektrotechnika, jsme se rozdělili do dvou skupin a prošli dílny příslušného oboru. Nově postavené díly pro truhláře byli zážitkem pro učně a učitelé. Velmi zajímavý byl fakt, že 50 % žáku tvoří dívky.
Následně se všichni účastníci sešli u školní pily. Učitelé zde zprostředkovávají studentům komplexní znalostí zrpácování dřeva a potřebných přístrojů.
Po obědě v nové školní jídelně nám podal tajemník mládeže odborového svazu dřevo, stavba informace o odborech. Čeští učni byli překvapeni, co taková organizace může dělat a jak může pomoci zaměstnavatelům. Oni sami ještě neměli žádné zkušenosti s odbory. Učitelé měli hodně dotazů, a to zejména na kolektivní smlouvy a mzdové skupiny.
Dne, 11.12. přijedou čeští učni návštívit vyšší technickou školu HTL Mödling. Po prohlídce školy a obědě bude mít tajemník mládeže odborového svazu GBH (dřevo-stavba) Stefan Bartl projev o struktuře odborů a kolektivním vyjednávání v Rakousku. Po referátu bude čas na diskuzi na toto téma.
 

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt