zuwinsplus.cz

Konference odborových svazů zaměstnanců samospráv

21. a 22. listopadu ve Vídni

V rámci dvoudenní akce v spolupráci s rakouským odborem zaměstnanců samospráv (GdG) a českými partnerskými odbory se uskutečnila 21. a 22. listopadu aktivní výměna zkušeností na aktualní témata mezi rakouskými a českými odboráři. Diskutovalo a prezentovalo se témata jako je aktuální politická a ekonomická situace v zemích účastníků a z toho vyplývající  výzvy pro odbory, evropská ekonomická politika a průmyslový pracovní vztahy, volby do Evropského parlamentu, nábor členů, vyjednávaní kolektvní smlouvy v oboru a současné výzvy.

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt