trhpraceplus.eu

TRH PRÁCE +

Spoločný pracovný trh - Spoločná budcnosť

Dvojročný odborársky projekt Trh práce+ (Spoločný pracovný trh – Spoločná budúcnosť), podporovaný Európskou úniou (EFRR), Spolkovým ministerstvom práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa, ako aj Ministerstvom práce pôdohospodárstva a rozvoja a rozvoja vidieka SR, bol dňa 31.03.2014 úspešne ukončený.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, kolegyniam a kolegom za spoluprácu!

Na tejto webovej stránke si môžete ešte raz pozrieť naše aktivity. V sekcii „Médiá a na stiahnutie“ nájdete pár zaujímavých dokumentov, ktoré vám môžu byť v cezhraničnom kontakte nápomocné.

Tím projektu Trh práce+
 

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt