Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, speichert diese Website Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen darüber finden Sie in der Datenschutzerklärung.
trhpraceplus.eu

TRH PRÁCE +

Spoločný pracovný trh - Spoločná budúcnosť

Hlavný partner:

 • Rakúsky odborový zväz (ÖGB)

Projektový partner: 

 • Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR)

Strategickí partneri: 

 • Komora robotníkov a zamestnancov Viedeň
 • Komora robotníkov a zamestnancov Dolné Rakúsko
 • Odborové zväzy vida Burgenland
 • Úrady práce Viedeň a Dolné Rakúsko
 • Viedenský fond pre podporu zamestnancov a zamestnankýň
 • Kultúrne združenie rakúskych Rómov
 • Nadácia Friedricha Eberta (pobočka Bratislava)
 • Odborová organizácia INTERPRO
 • Rómska organizácia Nová nádej
 • Úrad práce Trnava
 • Úrad práce Dunajská Streda
 • Úrad práce Senica

Východisková situácia: 

Projekt nadväzuje na už existujúce štruktúry medzi odborovými organizáciami oboch krajín a poskytuje preto dobrý základ pre zlepšenie situácie zamestnancov na novom, spoločnom trhu práce. Množiace sa prípady zneužívania slovenských zamestnancov v Rakúsku zdôrazňujú nevyhnutnosť pracovno- a sociálnoprávneho poradenstva. Projekt sa preto zameriava na zlepšenie spolupráce s úradmi, právne poradenstvo v slovenčine, vzdelávanie, know-how transfér zástupcov a zástupkýň zamestnancov aby tak prispel k trvalo udržateľnému zlepšeniu situácie na spoločnom trhu práce.

Ťažiská projektu: 

 • PRÁVNE PORADENSTVO v slovenčine poskytujúce pracovno- a socálnoprávnu pomoc pre pracovníkov migrujúcich za prácou. Okrem toho informačné podujatia k otázkam zamestnania v susednej krajine.
 • SPOLUPRÁCA ÚRADOV. Trh práce + podporuje svojim širokým know-how: rýchle zriadenie platforiem so zástupcami z oboch krajín (sociálne poisťovne, úrady práce). Tým je zaistené rýchle napredovanie pri riešení cezhraničných pracovno-právnych sporoch. Zlepšenie cezhraničnej spolupráce úradov a sociálnych partnerov má viesť k zamedzeniu zneužívania zamestnancov a systémov sociálneho zabezpečenia v oboch krajinách.
 • ODVETVOVÉ KOOPERÁCIE odborových zväzov pre posilnenie odborovej spolupráce. Cez priamy kontakt odborárskych funkcionárov, zástupcov zamestnancov a členov podnikových rád z toho istého odvetvia vzniknú ďaľšie obsahovo prehlbujúce odvetvové stretnutia
 • Podporovanie ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ na trhu práce. Cieľové skupiny sú zástupcovia Rómov, ženy, mladí a starší zamestnanci. Cieľom je zlepšiť postavenie mladých a starších zamestnancov (rok „Aktívneho starnutia 2012“) na trhu práce, ako aj podpora rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce.
 • Posilnenie zastúpenia zamestnancov posilnením spolupráce EURÓPSKYCH ZAMESTNANECKÝCH RÁD ako aj rôznych zamestnaneckých výborov
 • Posilnenie SOCIÁLNEHO PARTNERSTVA
 • PUBLIKÁCIE okrem iného aj s pracovno- a sociálnoprávnym obsahom, inzeráty a plagáty propagujúce podujatia, projektová webová stránka


Dĺžka trvania projektu:  24  mesiacov

Časové obdobie projektu:  01.04.2012 – 31.3.2014

 

Weiterempfehlen

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt