zuwinsplus.cz

ZUWINS+

Budoucí oblast Vídeň-Dolní Rakousko-Jižní Morava

Přeshraniční projekt ZUWINS+ vznikl spoluprácí Rakouského odborového svazu (ÖGB) s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). Projekt je podporován rakouským ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (BMASK). Doba trvání činní jeden rok (01.01.2013 – 31.12.2013).

Výchozí situace

Bezprostřední blízkost regionů, společný pracovní trh a již existující dobré struktury mezi odbory v České republice a Rakousku jsou základem prohloubení spolupráce mezi regiony. Stále častější případy zneužití, zejména v souvislosti s českými migrujícími pracovníky a pracovnicemi v Rakousku zdůrazňují význam právního poradenství co se týče sociálního a pracovního práva. Prostřednictvím vzdělávání a přenosem znalostí mezi zástupci a zátupkyněmi zaměstnanců má projekt trvale přispět k zlepšení situace na přeshraničním pracovním trhu v regionech Vídeň, Dolní Rakousko a na Jihomoravském kraji.

K nejdůležitějším cílům projektu patří:

• Optimalizace kooperace mezi všemi, kteří se podílí na vytváření pracovního trhu na území spolkové země Vídeň, spolkové země Dolní Rakousko a Jihomoravského kraje
• Poskytování informací zaměstnancům a zaměstnankyním o přeshraniční zaměstnanosti
• Přeshraniční vzdělávací opatření
• Vytvoření udržitelných kooperačních a koordinačních sítí
• Odbourávání předsudků
• Posilnění sociálního dialogu

ZUWINS+ navazuje na projekt ZUWINS: http://cz.zuwins.at/

Wir sind für Sie Da!
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Johann-Böhm-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43 / 1 / 534 44 39
e-Mail: oegb@oegb.at
© Österreichischer Gewerkschaftsbund | Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Inhalt